Tarieven


Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik op onderstaande link om deze te downloaden.

Algemene voorwaarden >

Privacy Statement

Voor meer informatie over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u hieronder het Privacy Statement raadplegen.

Privacy Statement >

 

Tarieven

Gefinancierde Rechtsbijstand verdachte
Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand. Ik informeer u hier graag over.

 

Gefinancierde Rechtsbijstand slachtoffer of nabestaande
Indien sprake is van een zeden- of (ernstig) geweldsmisdrijf dan komt u in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Ik informeer u hier graag over.

 

Uurtarief Betaling
U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in beginsel wordt vastgesteld op €250,- exclusief btw.

 

Vast Bedrag
U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium. Ik maak graag met u een passende prijsafspraak.